Skovrejsning i Aakirkeby: Workshop i aften på Kanns Hotel

Skovrejsning i Aakirkeby: Workshop i aften på Kanns Hotel

VIL DU VÆRE MED TIL AT BESTEMME HVORDAN DEN NYE SKOV VEST FOR KANNIKESKOVEN SKAL SE UD?

Bornholms Regionskommune vil gerne høre borgernes ønsker til den kommende skov. Derfor inviteres interesserede borgere til en workshop om den fremtidige skov på kommunens arealer vest for Kannikeskoven tirsdag, den 21. september, kl 19-21 på Kanns Hotel.

En bynær skov kan indeholde mange elementer:

- Skovbryn med blomstrende buske og fuglesang

- En variation af træarter, som giver oplevelser året rundt med blomstring, høstfarver og træets silhuet

- Vandhuller, hvor man kan opleve haletudser, frøer og guldsmede

- Høje, man kan slå kolbøtter på

- Enge med blomster, der gerne må plukkes

- Træer at klatre i og krat, hvor der kan bygges hule

- Indhegninger til hundeluftning

- Stier at gå ture på

- Find selv på mere

Morten Bach Jørgensen, Bornholms Regionskommune, præsenterer forskellige scenarier og fortæller om skovrejsning i Vestermarie og Østermarie. Så danner vi grupper og brainstormer. Efter workshoppen nedsættes en arbejdsgruppe som arbejder videre med forslagene.