Mangler vi noget?
Vi arbejder på at opdatere virksomheder og foreninger i registeret. Vi vil meget gerne have hjælp til at gøre det så komplet som muligt, så du må gerne gøre opmærksom på fejl og mangler. Det kan gøres på mail@aakirkeby.nu..

Bornholms Landboungdom

Rønnevej 1 · 3720 Aakirkeby 56907800


Velkommen til Bornholms LandboUngdom. Traktortræk og Store Legedag - og masser af andre aktiviteter, hvor der bliver givet fuld gas - det er Bornholms LandboUngdom!

LM-Aakirkeby

Østergade 5 · 3720 Aakirkeby 41189757 jomkh@mail.dk


LM er en forening, der som grundlag for sit arbejde har Bibelen som Guds troværdig ord, og vedkender sig Den danske Folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter.

Tryk2

Eskildsgade 4 · 3720 Aakirkeby 40336852 info.tryk2@gmail.com


Tryk2 Grafik værksted i Eskildsgade 4 ­· DK-3720 Aakirkeby; er en selvejende institution 2rn, der drives af frivillige med interesse for den grafiske kunst.

Væveloftet i Aakirkeby

Rundløkkevej 3 · 3720 Aakirkeby 20214728


Væveloftet holder til i et kælderlokale på Hans Rømersskolen. Indgang fra P-pladsen på Skolevej. Vi mødes hver mandag kl. 14.00. Vi har 3 store væve og 3 små væve. Nye medlemmer er velkomne.

AakirkeBYtinget

3720 Aakirkeby 24620966 bjarne@roemersminde.dk


AakirkeBYtingets formål er at varetage Aakirkeby bys interesser og bestandigt arbejde for, at Aakirkeby er et godt sted at bo og arbejde i samt, at der er et højt serviceniveau på alle områder.