40 kilometer til ro og fordybelse midt ned gennem Bornholm

40 kilometer til ro og fordybelse midt ned gennem Bornholm

Billedtekst: De store skovområder på Midtøen er et vigtigt element i projektet. Her Georg Müllers luftfoto af dele af Almindingen.

Bornholms Regionskommune vil undersøge og konkretisere mulighederne for at realisere et ambitiøst naturprojekt. Projektet med navnet Bornholms Grønne Bølge går ud på at skabe en sammenhængende, let tilgængelig og naturpræget forbindelse, der løber tværs gennem det centrale bornholmske landskab fra Hammerknuden i nord til Nexø og Dueodde i syd, hedder det i en længere redegørelse på Nordea-Fondens hjemmeside.

Fonden har besluttet at støtte projektet med godt 622.000 kroner.

På fondens side hedder det endvidere:

Der er i alt tale om en strækning på ca. 40 km. i længden og 2-5 km. i bredden. Strækningen byder på en mosaik af småskove, naturområder, mindre landbrugsarealer samt store vidtstrakte skovområder. Tilsammen udgør de forskellige områder en grøn bølge, der kan binde Bornholm naturmæssigt sammen og byde på enestående landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske oplevelser.

Værdier og sammenhænge i landskabet
For-projektet bidrager til at skabe overblik over de værdier og vigtige rekreative, natur- og kulturhistoriske sammenhænge, som naturligt er i Bornholms Grønne Bølge.  Mulighederne for at etablere nye stiforløb og formidle viden om landskabet i fællesskab med lodsejere, lokalsamfund og oplevelsesudbydere er ligeledes på listen over ting, der skal undersøges nærmere.

De tre partnere i for-projektet
For-projektet bliver sat i gang i vinteren 2019 og vil blive gennemført af Bornholms Regionskommune i samarbejde med tre stærke partnere:

  • Naturstyrelsen Bornholm (forvalter statens skove og naturarealer på Bornholm)
  • Bornholms Landbrug og Fødevarer (landbrugets og fødevareerhvervets forening og rådgivningsorganisation)
  • Destination Bornholm (turisterhvervets udviklings- og markedsføringsorganisation).


Dette foto er lånt fra Nordea-Fondens side, hvor man omtaler det bornholmske projekt.

Derudover vil Bornholms Grønne Bølge blive udviklet i et tæt samarbejde med lodsejere, foreninger, erhvervsliv, oplevelsesudbydere, forskningsinstitutioner og andre interessenter.

"Jeg håber, at lodsejere, borgere og erhverv mv. vil bidrage til at udvikle Bornholms Grønne Bølge, så flere kan opleve Bornholms store natur", siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden. Han kender selv godt til Bornholm, idet han i nogle år for en snes år siden var leder af LUIC på Kannikegård i Aakirkeby.

Bornholms Grønne Bølge rummer et stort potentiale for udvikling af friluftsliv, bosætning og erhvervsliv, for der ligger en stor værdi i at skabe tætte og tydelige bånd mellem mennesker og deres omgivelser – en værdi, som Nordea-fonden i mange år har arbejdet strategisk med at udvikle.

Midtøen adskiller sig meget fra kysterne
”Naturoplevelserne inde på øen adskiller sig meget fra de oplevelser, der findes langs kysterne. I de store skove kan man dyrke motion eller finde ro, gå ture uden at møde et menneske, spotte fugle eller møde en bison og i det hele taget føle sig langt fra civilisationen. Det er værdier, som flere og flere efterspørger, både bornholmerne og vores mange gæster", siger Leif Olsen, formand for Natur- og Miljøudvalget.