Korfestival i Aa Kirke

Korfestival i Aa Kirke

Det er en gruppe pædagoger der har søgt midler til dette projekt.

Festivalen er rettet mod beboere på alle plejehjem og plejecentere på Bornholm. De kan hver dag under festivalen opleve korene i Aa Kirkes flotte kirke.

De deltagene kor er Nylarskoret, Bornholms musikamatørers kor, Harmony, Det Rytmiske Selskab, Amazing, Rønne Pensionistkor, Sanglærkerne og Fællessang v/Jørn Andersen og Maria.

Pengene er bevilget fra Ældreministeriet efter ansøgning fra pædagogerne