Bornholms pluk selv blomster i fuldt flor

Et "broget billede"

Vagtskifte ved Aa kirke