Vestermarie lokalhistoriske arkiv

Vestermarie lokalhistoriske arkiv

Formand Lene Dahl beretter om god opbakning og interesse for lokalarkivet i Vestermarie ved generalforsamlingen, idet der deltog 35 medlemmer.

Det store fremmøde vidner om interesse for lokalsamfundet og dets historie, for der var ikke *"store emner" på dagsordenen, men blot de traditionelle med beretninger, valg og regnskab etc. Der har endda været tilgang i medlemstallet i årets løb - også af personer, som bor ovre.

Både formand og leder af lokalarkviet, Niels-Peter Rasmussen, aflagde beretning for det forløbne år, hvor bl.a. åbent hus i oktober (som også var omtalt på aakirkeby.nu) blev fremhævet.

Generalforsamlingen blev nok hurtigt afsluttet, for der var genvalg til alle poster og både beretninger og regnskab blev godkendt.

Lene tilføjer: 

Under eventuelt blev der foreslået nogle fotoaftner med gamle billeder fra Vestermarie og omegn.

Efter kaffen tog Vestermarie leksikon Niels-Peter Rasmussen os med på en tur gennem Vestermarie by i billeder og historie, der var også nogle af de fremmødte der kom med flere bemærkninger.

Interesserede er velkomne som medlemmer af lokalarkivet. Kontingent er kun 100 kr. pr. husstand eller 60 kr. for enkeltpersoner. Skriv til vmlokalarkiv@hotmail.dk. Se også hjemmesiden www.vmlokalarkiv.dk