Vestermarie lokalhistoriske arkiv

Vestermarie lokalhistoriske arkiv

Det sker på lørdag d. 12. oktober kl. 13-16 i lokalarkivets lokaler i Vestermarie skole

Velkommen til ALLE, som har interesse for Vestermarie sogn og dets historie.

Kom og se - eller gense - billeder og andet materiale fra "dengang".

Lokalarkivet har rigtig meget materiale, og en del blev f.eks. udlånt, da Nyvest havde 50 års og 6. kreds 150 års jubilæum, så man på den måde var med til at fortælle "historien".

Da det udkånte kom retur, var der meget mere fra "gamle" dage bla. et album med billeder af formænd i 6. kreds  fra 1869 og til i dag. Dog mangler der nogle få billeder.for at gøre samlingen komplet!

Lokalarkivet er meget interesseret i at få flere billeder og andet materiale fra Vestermarie sogn, så historien kan blive endnu mere komplet,. Hvis du har noget liggende, så tag det med - måske er det netop en manglende brik i puslespillet med sognets historie. Også mundtlige beretninger har værdi, så kom og se, få en kop kaffe og tag del i samtalen om Vestermarie. 

Fotos: Mads Kristoffersen