Stor opbakning til Vestermarie Lokalhistoriske Arkiv

Stor opbakning til Vestermarie Lokalhistoriske Arkiv

På Vestermarie Lokalhistoriske Arkivs generalforsamling forleden blev de tre bestyrelsesmedlemmer: Lene Dahl, Niels-Peter Rasmussen og Elin Brandt genvalgt. En suppleantplads, der var blevet ledig efter at et bestyrelsesmedlem trak sig midt i perioden, blev besat med Keld Kristiansen, som blev budt velkommen af formanden, Lene Dahl.

Der deltog 29 i generalforsamlingen, og det betegner formanden som meget flot i så lille en forening.

Arkivet havde et underskud på 700 kroner, fordi der var blevet investeret i en ny printer.

Formanden Lene Dahl aflagde beretning og blev genvalg.
Foto: Mads Kristoffersen


Her følger uddrag fra Lene Dahls beretning om året, der var gået: 

Så er der atter gået et år, vi har igen i 2018 haft en lille tilbagegang af medlemmer, men vi er glade for vores medlemmer, som støtter os, måske kommer der nogle nye.

Efter generalforsamlingen, sidste år, blev jeg formand, Palle Pedersen ny næstformand, Fie Ellebye kasserer, Niels-Peter Rasmussen arkivleder, Lene Rasmussen sekretær, men den 25. marts fik bestyrelsen en mail fra Lene R. at hun gik ud af arkivets bestyrelse fra dags dato. Elin Brandt, som var suppleant, kom så ind i bestyrelsen og overtog sekretærposten.

Formanden fortalte derefter om forskellige af årets aktiviteter. Hun oplyste, at Bornholms Historiske Samfund har holdt bestyrelsesmøde i ”vores lokale, Fie og jeg fortalte lidt om vores arkiv.”

Formanden sagde endvidere: ”Sammen med borgerforeningen, har vi  haft nogle havedage vi fik påskeliljer fra brugsen, så vi glæder os til foråret, når de kommer op, tak til alle som har hjulpet ingen nævnt ingen glemt.

Har haft to besøg fra USA og vi er blevet varslet om et besøg næste år.

22. september havde vi åbent hus, med god tilslutning, vi fik en del ind bl.a. Et luftfoto af Præstegård.”

10. november var Niels-Peter og jeg på højskolen hvor Bornholms Historiske Samfund uddelte bogen Guld fra gemmerne, Ann Vibeke Knudsen havde skrevet om konfirmationsbillederne fra Pastor Møller og om børnehjemmet Laurasminde.”

Lene Dahl sluttede med at takke alle, der har bakket op om arkivets spændende arbejde.

Efter generalforsamlingen var der hyggeligt samvær, hvorunder der blev fremvist gamle glasplader fra Ø-Arkivet, alle med gamle Vestermarie-borgere, og man forsøgte at sætte navne på personerne.

 

Billedet, der illustrerer denne artikel, viser Laurasminde med Smørenge Mølle på Smørengevej 8 i Vestermarie. I en artikel i Bornholms SocialDemokrat fra 1907  forsvarer pastor Møller sig mod nogle alvorlige anklager, der er fremsat mod børnehjemmet. Den har tidl. museumsinspektør Ann-Vibeke Knudsen fundet frem og gengiver den sammen med en række andre oplysninger HER