Borgmester i Vestermarie

Borgmester i Vestermarie

Lene Dahl fra Vestermarie Borgerforening minder om, at fristen nærmer sig for at komme med forslag til borgmester i Vestermarie.

Send dit forslag senest 14. februar på mail til lene-dahl@live.dk eller bialite@yahoo.dk. Det er også muligt at lægge forslaget i Borgerforeningens postkasse ved Foreningshuset.