Generalforsamling Vestermarie Lokalhistoriske Arkiv

Vestermarie Lokalhistoriske Arkiv

Åbent hver mandag Kl: 19.00 – 21.00 Arkivet bor på Foreningshuset Vestermarie Skole Vestermarievej 16, Vestermarie, 3700 Rønne HANDICAPVENLIG INDGANG

Mere om Vestermarie Lokalhistoriske Arkiv

Nyeste artikler