Pop-up-kulturen blomstrer i Aakirkeby

Pop-up-kulturen blomstrer i Aakirkeby

Pop-up kulturen har ramt Aakirkeby og faktisk har den været her længe.

Hvad er pop-up kultur? Ordet og kulturen stammer fra USA. Da supermarkederne begyndte at brede sig i halvtredserne var der mange småbyer og mindre bysamfund i storbyerne, som oplevede stagnation og tilbagegang, den ene forretning efter den anden lukkede efterhånden som supermarkederne bredte sig. Så fandt Initiativrige folk på at skabe opmærksomhed omkring deres by eller bydel ved at skabe noget der kunne samle opmærksomhed. Den lille kiosk gik sammen med cafeen og frisøren gik sammen med kupontøren og tandlægen o.s.v. Pludselig blev byen interessant for tilflyttere og handlende. Tibagegang blev vendt til fremgang.

Noget tilsvarende er faktisk sket med Aakirkeby. Flere af de tilligere selvstændige forretninger er væk og i stedet har vi fået 3 supermarkeder, mindst 3 genbrugsbutikker og omkring 2o kræmmere på torvet om sommeren. Så har vi 3 forskellige fastfood-butikker ved torvet, en blomstercafe og ARTcollektion.  Så har vi Rudolfklubben, Syte, Aaif, Aktive Kvinder med flere, som gør en fantastisk stykke arbejde for at synliggøre byen.

Jeg vil godt vende tilbage til artcollektion for det er rendyrket pop-up. 9 kunstnere går sammen og lejer en tom butik udstiller deres kunst og diverse kreative arbejder, laver fenisering med levende musik og præsentation af andre kunstnere, arrangerer  kurser og sælger løbende ud af et stort udvalg. Jeg synes Artcollektion i Aakirkeby er det så absolut flotteste og mest alsidige galleri på Bornholm. Pop-up betyder også at det kan lukke, hvis ikke det får nok opbakning. Det fortjener Artcollektion, men det er jo kendetegnende for bornholmerne, at vi lige skal se hvad det er for noget, før man overgiver sig. Vær lidt nysgerrig, måske kan man finde en lille gave eller bare et håndlavet kort til 25 kr. Et Høstmaleri finder man ikke, men absolut god kunst til nogle få tusind kr.

Spørgsmålet er om ikke Aakirkeby skulle satse mere på pop-up, når nu det er fremtiden. Når nu en investor kan finde på at købe en gammel faldefærdig mølle, så findes der vel også en investor til andre tomme bygninger, hvis de kan lejes ud til et musikstudie  hvor skolebørn kunne indspille musik. En smykkekunstner, en vævestue, en trædrejer og en sølvsmed kunne der måske også være plads til, Hvis det kan være noget almennyttigt, så er fundraising en mulighed og huslejen kan derved blive rimelig.  Det er længe siden Aakirkeby har mønstret et nyt fællesforetagende. Tidligere var det de selvstændige håndværkere og forretningsfolk, der tog initiativer, dem har vi ikke så mange af idag - nu er det andre befolkningsgrupper, der bidrager.

Nyeste artikler