P-forvirring i Ekkodalen

P-forvirring i Ekkodalen

Der er masser af mennesker på Bornholm lige nu - også i Ekkodalen, som har oplevet et boom i popularitet. Heldigvis er området forsynet med et meget stort parkeringsområde, og jeg tror at det er sjældent, at man ikke kan finde et sted at parkere. Derfor undrer det mig, at der dagligt holder biler i vejsiden på det sidste stykke af vejen ned til p-pladsen; en strækning hvor der tydeligt er skiltet med standsing og parkering forbudt i begge sider. Oversigtsforholdene er ikke ret gode i svinget, og ud over biltrafikken kører der også dagligt adskillige hestevogne.

Skiltningen burde som sagt - og som billedet viser - ikke være til at tage fejl af. Der er skilte i begge sider lige før svinget og igen ved vejens start på pladsen. På skiltene i kørselsretningen er der pile der angiver hvilken strækning, forbuddet gælder. 

Langt de fleste biler holder med retning nedad, hvilket tyder på at man har stillet bilen uden først at tjekke om der var ledige p-pladser. Jeg gætter på, at det 'smitter': Hvis der holder en bil eller to, gør man som de andre uden selv at rekognoscere - vi er jo flokdyr. Der er ikke rigtig nogen fordele ved at holde på vejen, man kommer ikke nærmere til hverken Ekkodalen eller Ekkodalshuset.

Billedet er fra i eftrmiddags, hvor der var godt fyldt op nede på gruset, men flere ledige pladser oppe på græsset. Der var folk ved at par af bilerne, og jeg overvejede at spørge dem, om de havde set skiltene, men gjorde det ikke. Vi er jo nødt til at være lidt overbærende over for vores feriesløve sommergæster (og her går jeg uden videre ud fra at det må være bilister ovrefra, der parkerer på den måde). 

 

Nyeste artikler