Ordinær generalforsamling i Rudolfklubben

Ordinær generalforsamling i Rudolfklubben

Den 7. februar blev der afholdt ordinær generalforsamling i Rudolfklubben. 28 af klubbens ca. 35 medlemmer mødte op, og det må siges at være en ganske flot procentdel. 

Formand Jørn-Erik Funch startede med at mindes to af vore medlemmer, der er gået bort, med pæne mindeord om deres virke i byen og i klubben. Derefter aflagde han en fyldig beretning, hvor alle årets mange aktiviteter i klubben blev omtalt, og der var ros til klubbens medlemmer, som gør et stort arbejde for at holde byen pæn og indbydende, ikke mindst i højtiderne jul og påske.

Kasserer Jonn Lund aflagde regnskab. Alle på valg genopstillede og blev genvalgt. Der var en dog en enkelt ny person på posten som revisorsuppleant. Det var Mogens Grønvall, der fik denne post.

Efter generalforsamlingen var der gule ærter med tilbehør til alle - en meget populær tradition, som vi har haft i nu tre år.