Musikkoret København kommer til Aakirkeby

Musikkoret København kommer til Aakirkeby

Koncert Rosenkranskirken 10. september 

Musikkoret København giver koncert i Rosenkranskirken lørdag 10. september 2022 kl. 16.

Koret synger Händels kroningshymne nr. 1 "The King shall rejoice" samt danske sange og salmer.

Der er fri entre.

Musikkoret København er et firestemmigt kor med blandet repertoire, herunder kirkemusik og danske sange. Koret er oprettet i 1951 og tæller 30 sangere under ledelse af dirigent Ole Reuss Schmidt og med Eva Gaarn ved klaveret.

Musikkoret har i de år det har eksisteret, givet mere end 1000 koncerter og andre musikalske arrangementer, og der har været fremført mere end 500 forskellige kor og orkesterværker. Blandt højdepunkterne af korets engagementer i København gennem 70'erne og 80'erne kan nævnes samarbejdet med Københavns Tivoli, som førte til 25 koncerter i Tivolis Koncertsal med deltagelse af kendte solister som Gertrud Spliid, Ulrik Cold, Arne Lambert og Svend Åge Mott m.fl.

Rosenkranskirken

Rosenkranskirken er kirke for katolikkerne på Bornholm, og blev bygget i 1932. Sognet har godt 130 medlemmer, men særligt om sommeren nyder også mange turister godt af kirken.

Mere om Rosenkranskirken