Præstestillingen genopslås, for få ansøgere

Præstestillingen genopslås, for få ansøgere

Efter at Erik Jørgensen gik på pension fra sin stilling som sognepræst i Pedersker og Aaker Sogne har stillingen været opslået.

Da der ved ansøgningsfristens udløb ikke var et tilstrækkeligt bredt felt af ansøgere, er det besluttet at genopslå stillingen den 12. marts med ansøgningsfrist 1. april. Biskoppen kommer på besøg den 11. april, hvor man muligvis vil kunne drøfte det nye ansøgerfelt.

Menighedsrådsformanden er p.t. på udlandsrejse, hvorfor hans kommentar ikke har kunnet indhentes.

Stillingen bliver en deling mellem Pedersker/Aaker og provstiets ønske om at oprette en skoletjeneste, hvortil en præst på deltid skal knyttes.