Danmarks smukkeste vandmølle

Danmarks smukkeste vandmølle

Foreningen Historiske huse har sat fokus på de danske vandmøller, og blandt de 17 udvalgte er også vandmøllen ved Slusegård.

Der er nu igangsat en landsdækkende afstemning, hvor alle kan pege på sin favorit: https://historiskehuse.dk/stem-paa-danmarks-smukkeste-vandmoelle/.

Det er ønsket fra foreningen at fremhæve disse specielle bygninger, som jo fortæller en spændende samfundshistorie - samtidig med at man ønsker at fremhæve behovet for, at kommunerne passer på dem og sikrer den vandtilførsel, som er nødvendig for vandmøllernes bevaring. 

Når man ser på kandidaterne er der stor forskel - og "vores" bornholmske mølle er bestemt ikke blandt de mest prangende, men sammen med hele sluseanlægget - incl. ørredhuset - ved Øleåens udløb fortælles en spændende historie. Med andre ord: hvordan definere "smuk"? Er det kun et spørgsmål om udseende - eller er det f.eks. noget med udstråling og indhold?

Der er altså al mulig grund til, at vi får stemt Slusegårdens vandmølle igennem til en førsteplads, så gå straks ind på ovennævnte hjemmeside og giv din stemme.

Ørredhuset er iøvrigt under restaurering i samarbejde med Foreningen Bornholm, som har skaffet fondsmidler. Der er allerede lagt nyt stråtag og flere opgaver forestår, ligesom det forventes, at også vandmøllen kan få en omgang først i det nye år.

Som nok kendt er der også planer om at få hele mølledammen og sluseanlægget renoveret. Projektet har længe ligget klart hos Bornholms Regionskommune, men det tager tid af få alle tilladelser hjem fra fredningsmyndigheder mv. Det forventes, at arbejdet kan gå i gang om et lille års tid!!

Dog - lad også denne aktuelle anledning være en opfordring til et besøg i det helt unikke område omkring Øle ås udløb, hvor historier næsten står i kø: Her har der været en jernalderboplads - det understreger fund af 1.400 gravpladser (bl.a. udgravet af dronning Margrethe, der som tronfølger deltog i somrene 1962 og 1964), og her er også det geografiske midtpunkt, som markerer den tidslinje, som er præcis 1 time foran GMT-tid. Netop nu er der rigtig meget vand i Øle å, og snart begynder ørrederne at trække op i åløbet for at gyde.

Læs f.eks. mere på http://www.367ture.dk/ture/den-baltiske-issoe/slusegaard/, hvor Finn Hansen fortæller mere om dette spændende område.