Amerikansk flyver begravet på Pedersker kirkegård for 75 år siden.

Amerikansk flyver begravet på Pedersker kirkegård for 75 år siden.

Et billede i Bornholms Tidende lørdagstillæg 4. maj af et bombefly, som var styrtet ned ved Jomfrugaard i Poulsker, udfordrede til en grundigere efterforskning!

Pedersker kirkes hjemmeside https://pederskerkirke.dk/-2 gav en første hjælp, bl.a. ved gengivelse af provst Blangs beskrivelse af forløbet omkring begravelsen af Harry Ambrosini, og med link til en hjemmeside, der fortalte historien om flyets og besætningens skæbne.

Tysk militær tog hånd om alt ved begravelsen. Provst Blang skriver: Der måtte ikke tales, ikke synges, og ”dansk publikum” måtte ikke opholde sig på kirkegården. Jeg måtte for en tysk tolk oplæse begravelsesritualet. Kisten ville blive sat ned af tysk militær. Kun ved meget kategorisk at meddele, at jeg i hele min præstetid, 30 år, aldrig havde forrettet nogen kristen begravelse uden at kirkeklokkerne ringede, fik jeg lov hertil mod personligt at garantere, at dette ikke ville fremkalde episoder på kirkegården. Jeg svarede, at jeg var lige så interesseret i, at begravelsen foregik på sømmelig måde.

Videre skriver han om 2. maj: Begravelsen foretoges på dansk men med militær honnør. Et æreskompagni var mødt op under befaling, vistnok af næstkommanderende ved hovedkvarteret på Galløkken. Tyske soldater satte kisten ned, et arbejde, de åbenbart var ganske ukendt med, medens æreskompagniet stod ret. Efter begravelsen trådte den befalingshavende hen til graven og nedlagde en krans fra den tyske værnemagt, hvorefter han gjorde militær honnør ved graven. Han vendte sig derpå imod mig, hvem han takkede hjerteligt for den smukke måde, begravelsen var foregået på, trådte af med militær hilsen, hvorefter æreskompagniet og de øvrige soldater marcherede af og kørte bort. 

En storsindet handling fra den tyske besættelsesmagt!

Indtil for få år siden kom der hvert år en delegation fra den amerikanske ambassade og lagde en krans på Ambrosinis grav. Gravstenen står stadig langs kirkegårdsmuren nord for kirken..

På https://www.airmen.dk/p306.htm står den interessante beretning om det havarerede bombefly og besætningen - og ikke mindst om hvordan lokalbefolkningen hjalp med at få flybesætningen væk fra området og videre til Sverige.

En tak og tanke værd til disse amerikanske besætningsmedlemmer. De kom fra en fjern verdensdel og var også medvirkende til, at det øvrige Danmark 5. maj 1945 kunne juble over fredsbudskabet.