Aa Kirkes familiekor til kyndelmisse i Sct. Peders Kirke

Aa Kirkes familiekor til kyndelmisse i Sct. Peders Kirke

Af Hanne Tøttrup

Aa Kirkes familiekor har nu eksisteret i knap seks år og består af såvel børn som voksne. Da jeg startede som organist ved Aa Kirke, havde jeg et børnekor fra 2001 – 2013, som sang i forskellige kirkelige sammenhænge og gik Lucia adskillige gange i december måned. Da koret i et par år ikke havde bestået af ret mange børn, foreslog en af forældrene, at det måske kunne være en idé at starte et familiekor, bestående af børn og forældre. Dette blev så forsøgt i 2013 med heldigt resultat og i de følgende år var fordelingen af børn/voksne ca. fifty-fifty.  Koret har dog ændret sig inden for det sidste par år, så der i dag er en overvægt af voksne, som også er særdeles velkomne i koret, selv om man deltager uden børn. 

Korprøverne, som finder sted ca. hver anden torsdag fra kl. 17.00 til  19.00 forløber på den måde, at vi først synger i en god times tid, hvorefter der er mulighed for fællesspisning i konfirmandstuen. Denne form har vi valgt af to årsager. Dels ligger korprøven i folks ”normale” spisetid, dels er det rammen om et hyggeligt socialt samvær. 

Sangrepertoiret udvælges efter korets aktuelle sammensætning af voksne og børn og som oftest synger vi 2-stemmigt og enkelte gange 3-stemmigt. 

Koret synger ved forskellige lejligheder 5-6 gange om året, oftest i Aa Kirke, Peders Kirke og på Aabo. Allerede nu på lørdag, hvor det er kyndelmisse, skal Familiekoret synge ved det kyndelmissearrangement, der finder sted i Peders Kirke kl. 19.00, hvor der bliver sunget vintersange, læst ”lystekster” og hvor kirken er smukt oplyst med mange stearinlys.

For tiden er vi ca. 12 kormedlemmer, men der er plads til flere. Skulle en og anden have lyst til at være med, kan jeg kontaktes på mobil 20 27 01 58