Vejen går hen over en privat gårdsplads

Vejen går hen over en privat gårdsplads

På Skrædderbakkevejen, der forbinder Søndre Landevej med Rønnevej i Nylars snor man sig gennem et varieret landskab med forskellige ejendomme på begge sider. Når man kommer fra Sdr. Landevej mødes man et stykke inde på Skrædderbakkevejen af en advarselstavle med et udråbstegn og undertavlen ”Gårdsplads”.

Jeg ved ikke, om den slags findes andre steder på Bornholm eller for den sags skyld i Danmark.

Men sagen er, at man kører mellem bygningerne til en ejendom for at komme videre gennem landskabet til Rønnevej.

Før i tiden kunne man opleve at der vandrede høns rundt på gårdspladsen,. 

I forvejen er den smalle og snoede Skrædderbakkevej ikke én, der animerer til hurtig kørsel, men jeg vil tro, at de fleste alligevel sænker farten, når de passerer skiltet og kører over gårdspladsen.