Flæskesteg og generalforsamling i Nylars Samlingshus 

Flæskesteg og generalforsamling i Nylars Samlingshus 

Formanden for Nylars Borgerforening, Kirsten Sonne, kunne byde velkommen til 43 personer til spisning med efterfølgende generalforsamling. Aftenen bød også på et par fællessange.

Kirsten omtalte den årlige aktivitetsfolder fra året, der er gået. Der har været mange gode tilbud til borgerne, som de har vist stor interesse for og deltaget i. Bestyrelsen skal nu i gang med et nyt og spændende program. De sidste par år har vi haft lokale annoncer med i folderen, og det er alle godt tilfredse med.

Sidst på året lavede vi en kampagne for at finde flere og nye medlemmer. Vi udlodder en flaske vin, når nogen har fundet nye medlemmer. Den kampagne lader vi foreløbig køre videre. Medlemstallet er allerede steget siden forrige generalforsamling, og i dag har vi godt 80 medlemmer mod ca. 60 medlemmer ved forrige generalforsamling.

Fællesskabet
Jo flere vi er, des større fællesskab giver det i byen og hele sognet. Det er altid dejligt at mødes med et smil og en hilsen, hvor end man færdes.

I løbet af det seneste år har vi til nytilflyttere delt velkomstbreve ud, indeholdende aktivitetsprogrammet for året samt et gavekort til fællesspisning i Nyvest Cafeteriet. 

I løbet af året har vi stået for et hjertestarterkusus sammen med Centret. Et kursus som de tredive deltagere var godt tilfredse med.


Kirsten Sonne aflægger beretning

Årets aktiviteter
Af arrangementer i 2018 kan nævnes Bogbytte Cafe, et foredrag med Finn Hansen, som trak mange til huse samt vores årlige strandrensning ved Sose, som blev afviklet i flot solskin. Vestermarie Borgerforening havde inviteret os til at se lokalerne på den tidligere skole. Ikke mindst lokalarkivet vakte interesse. Det blev til en hyggelig sankthansaften, dog uden bål på grund af afbrændingsforbud. Sammen med menighedsrådet var vi på besøg hos Bornholms Stenklub på Skyttegård i Nylars. Det blev også til en tur med minigolf, og besøgscenteret ved Hammershus fik vi også set. De ugentlige gå- og cykelture, som snart har fungeret i mange år i sommerhalvåret, er der stadig interesse for. Om tirsdagen kører man ofte ud til andre steder på øen og går et ”nyt sted”. Som afslutning på året havde vi bestilt julefrokost hos Rikke i Samlingshuset, hvor vi hyggede os en torsdag aften. Traditionen tro kunne man gå i kirke til gudstjeneste samt nyde gløgg og æbleskiver efterfølgende i Samlingshuset. Alt sammen den 1. søndag i advent.

Både bestyrelse og deltagere havde mange gode forslag til aktiviteter i det kommende år. Så det bliver spændende at, hvad der kommer til at ske i den kommende sæson. Bogbytteriet vil i hvert fald fortsætte.

Der var indkommet et forslag omkring tænde- og slukketider på gadebelysningen. Vi vil gerne i dialog med kommunen omkring besparelser på gadebelysningen i Nylars på visse tidspunkter på døgnet mod at vi får lys i lygterne, når behovet er der.

Nylarsprisen
Nylarsprisen, som blev stiftet 2009, blev i år uddelt til fem personer. De fem har gjort et stort frivilligt arbejde i byen. Der er blevet hejst flag på Kirkevej ved festlige lejligheder, bord og bænke er sat op ved legepladsen og et par steder langs cykelstien, skraldestativer sat ud om foråret og sække skiftet i løbet af sommeren. Alt fungerer bare. Juletræet ved Samlingshuset bliver også sat op hvert år. Og meget andet bliver bare ordnet. 

Anne Grethe og Bjørn Hansen, Inge og Ib Madsen samt Ellen Andersen modtog keramik fra Mette Absalon.

Efter aftenens valg bestod bestyrelsen stadig af Kirsten Sonne, Birgitte Ekstrøm, Gordon Olsen, Tanja Magnussen samt Irene Hansen. Ny suppleant blev Johannes Steenbuch.


Hygge v ed bænken. Værdien af at bænken er at den  altid bare er der, ved cykelstien vest for
Nylarsbyen.