Officielt referat fra Lobbæk Borgerforenings generalforsamling

Officielt referat fra Lobbæk Borgerforenings generalforsamling

Billedtekst: Inden generalforsamlingen var der fællesspisning

Af Anette Andersen,
sekretær i bestyrelsen i Lobbæk borgerforening

Efter generalforsamlingen forleden i Lobbæk Borgerforening har sekretæren udarbejdet følgende referat:

1a. Valg af stemmetæller : Ole Jensen og Christian Dohn

1b. Valg af dirigent  : Ove Nielsen 

Generalforsamling lovligt indkaldt.

2. Indledningsvis 1 min stilhed i forsamlingen, til minde om vores mangeårige revisor, Jørn Erik Hansen – som ikke er mere.

Formandens beretning om året, der er gået. Gennemgang af de forskellige aktiviteter, borgerforeningen har arrangeret i løbet af året, med rigtig god opbakning fra byens borgere.  Ligeledes er borgerhuset blevet rigtig fint istandsat, nu også udendørs. Der er nye tiltag på vej , i form af endnu en hjertestarter i byen. Som noget nyt kan borgerne nu ”tilmelde” sig til at få aktiviteter tilsendt på deres mail-adresse.. Beretning godkendt.

3. Regnskab gennemgået – og godkendt.

4. Kontingent fortsætter uændret. 

5. Ingen indkomne forslag.

6. Finn Klausen på valg, genvalgt. Birte S. Hansen på valg, genvalgt. Lars Rasmussen på valg, genvalgt. Revisor Ole Jensen, genvalgt. Ole Brandt foreslået, valgt som ny revisor. Revisorsuppleant. Jørn Mattesen, valgt. 

7. Birte S. Hansen og Lars Rasmussen, fortsætter som repræsentanter til Nyvest centret .

8. Evt.

Konstituering
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand: Mads Kristoffersen

Næstformand: Hanne Jensen

Kasserer: Finn Klausen

Bestyrelsesmedlem: Birte S. Hansen

Sekretær: Anette Andersen

Suppl: Lars Rasmussen

Udlejning af borgerhuset: Anette Andersen