En hilsen til samtlige husstande i Lobbæk

En hilsen til samtlige husstande i Lobbæk

Der er en glædelig tendens i de små bornholmske lokalsamfund til at man rykker sammen for at styrke fællesskabet. I gamle dage var det der i såvel foreningslivet som når man mødtes i den lokale brugs eller købmandsbutik. Men flere og flere af disse butikker er bukket under for konkurrencen fra supermarkederne i de lidt større byer.

I Lobbæk har sammenholdet blomstret de seneste år, ikke mindst i kraft af Lobbæk Borgerforening.

Mange af foreningens arrangementer koncentrerer sig omkring Lobbæk Medborgerhus i den gamle jernbanestation.

Det vil også fremgå af den folder, som foreningen i weekenden sørger for kommer ud til samtlige 205 husstande i Lobbæk. Det skal vistnok også forstås som en charmeoffensiv for at få flere medlemmer i Borgerforeningen.

Den lille praktiske folder fortæller dels om, hvordan man kan låne eller leje medborgerhuset, om foreningens aktiviteter og om praktiske adresser på virksomheder i Lobbæk og omegn.