Gevær til at kunne skyde sæler med

Gevær til at kunne skyde sæler med

Gave modtaget til  Arnager Borgerforeningens 50 års jubilæum 27. oktober 2018


Borgerforeningen fik ved denne lejlighed et forladergevær og med gaven fulgte følgende brev:

Undertegnede Henning Jensen, der boede hos min forældre Henry og Anna Jensen, ”Nordlyst” (nu Arnagervej 10) Arnager, blev konfirmereret i foråret 1951 og

Fik i den anledning foræret geværet af

Peder Johansen, der var gift med Nelly og havde børnene Kirsten, Henny og Knud, ”Solvang” (ny Arnagervej 10) Arnager.

Peter Johansen fortalte mig, at han altid havde boet på ejendommen og at han havde arvet geværet efter sin far, der også boede på ejendommen med kone og børn, og at geværet altid havde ligget hengemt på ejendommens loft.

Peter Johansens fader havde fortalt, at ”geværet var overladt fiskerlejet Arnager af kongen med henblik på, at fiskerne frit kunne skyde de sæler, som ødelagte deres fangster, da sælerne på det tidspunkt ødelagde fiskernes fangster rundt om på øen.

Geværet var komplet, da jeg modtog det som gave – bortset fra en manglende hane, hvorfor jeg fik en ikke original hane af min ven Helge Clausen (våbensamler og boende i Arnager) og monterede den uoriginale hane på geværet.

Arnager Borgerforening

50 år gammel forening med masser af aktiviteter bl.a. Fællesspisning, sommerfest, loppemarked, Sct. Hansbål, Legedag,

Mere om Arnager Borgerforening

Nyeste artikler