Vil du være tilfordnet ved Folketingsvalget

Vil du være tilfordnet ved Folketingsvalget

Aakirkeby Borgerforening er ligesom de øvrige borgerforeninger på øen blevet opfordret til at indstille personer, som villige til at være valgtilforordnede ved det kommende folketingsvalg, der skal holdes senest 17. juni.

I et brev til sine medlemmer skriver formanden for Aakirkeby Borgerforening: “Vi gør opmærksom på, at de udpegede personer skal fungere og være til stede på afstemningsstedet i meget lang tid fra kl. 7,30 og til der er foretaget optælling af både valget og folkeafstemningen efter afslutning af valghandlingen. Forventet sluttidspunkt er ca. kl. 23,00 - 24,00.

Der er således tale om en meget lang arbejdsdag, hvor de skal være effektive både under valghandlingen og de efterfølgende optællinger.

Man kan ønske at komme på et bestemt afstemningssted, men det er ikke sikkert, at alle ønsker kan blive tilgodeset.”

Der er følgende på Bornholm og Christiansø:

Pedersker Samlingshus
AakirkebyHallerne
Allinge, Bornholms Idræts- & Kuturcenter
ØstermarieHallen
SvanekeHallen
Paradisbakkeskolen, Nexø
Bornholms Ungdomsskole, Klemensker
Rønne Idrætshal
HasleHallen
Christiansø

Kommunen udpeger derefter personerne, der enten skal være valgstyrere eller valgtilforordnede.

Brevet indeholder også de nødvendige informationer til, at de kan varetage funktionen.

Hvis nogen her i Aakirkeby ønsker at deltage, skal de henvende sig til kassereren i borgerforeningen, Kenni Holm med oplysning om fulde navn, adresse, cpr.nr, e-mailadresse og ønsket valgsted.

Kenni Holms mail-adressen kenniholm@outlook.dk snarest eller senest dagen efter at valget er udskrevet.

Hvis man er forhindret i at deltage, når valgdatoen foreligger, kan man naturligvis melde fra.  

Indbyggere i Nylars, Boderne, Arnager, Lobbæk, Vestermarie og Pedersker skal henvende sig til deres borgerforeninger.

Mange finder det spændende og interessant at være med på sådan en valgdag lige dér, hvor det sker, og derudover bliver man belønnet med en valgdiæt for indsatsen.