Vagtskifte ved Aa kirke

Vagtskifte ved Aa kirke

Af referat fra Aa kirkes menighedsråds seneste møde fremgår, at

- Kamilla Hector tilbydes ansættelse i en kombinationsstilling som kirketjener og -sanger fra 1. august 2019.

- organiststillingen  besættes fra 1. september, men navnet på den nye organist er endnu ikke oplyst.

Stillingerne er nu besat af David Nestved og Hanne Tøttrup, som går på pension fra 1. september.

Menighedsrådet og menigheden tager afsked med det afholdte par ved et arrangement i Aahuset efter gudstjenesten søndag 8. september.