Travselskabets formand blev genvalgt på det konstituerende bestyrelsesmøde

Travselskabets formand blev genvalgt på det konstituerende bestyrelsesmøde

Fotos: Torben Ager/ Bornholms Travfoto

 

Det bornholmske travfolk rører på sig og er godt i gang med at forberede sig til sæsonpræmieren lørdag den 13. april.

Forleden var der generalforsamling i Bornholms Travselskab, og efterfølgende har bestyrelsen mødtes til første møde efter denne begivenhed. Her konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Egon Jensen (billedet)
Næstformand: Mikkel Stub Jørgensen
Kasserer: Jan Dahl
Repræsentant i DTC: Mikkel Stub Jørgensen 
Naturstyrelsens Brugerråd: nyvalg Egon Jensen
Sponsorudvalg: Jan Dahl
Baneudvalg: Henrik Ipsen, formand, Mikkel Stub Jørgensen, Henrik
Jensen og Søren Morten udpeget af Hesteejerforeningen.
Ponyudvalg: Charlotte Petersen formand og Jan Dahl.