Tog det lidt på slump da jorden i Slumpen skulle fordeles

Tog det lidt på slump da jorden i Slumpen skulle fordeles

Foto: Mads Kristoffersen

 

Det er nok ikke så mærkeligt, at et af de steder i Aakirkebys omegn, der først viser klart vandspjel efter tøbrud eller voldsom regn er i Slumpen, et oprindeligt vådområde ved Nexøvejen på begge sider af vejen, der har taget navn efter området: Slumpen. Eller også er det omvendt. .

I følge gamle skrivelser er det nemlig oprindelig et eng- og moseareal, som formentlig for et par hundrede år siden blev fordelt mellem bønderne. Værdien af et sådant område var næppe stor, og derfor ofrede man ikke tid og kræfter på en egentlig opmåling, men fordelte jorden mellem ejendommene på SLUMP. I de tider kunne man om sommeren bruge området til græsningsarealer for kreaturerne.

Slumpevejen er jo et lidt underligt navn, men slår man op i første bind af Bornholms Stednavne fra 1950 kommer den logiske forklaring. Og mon ikke landmændene for godt 100 år siden har drænet jorden, så den kunne dyrkes.

Nå, hvorom alting er, så har den senere tids store regnmængder også sat sine spor på og ved Slumpevejen, der på det nederste stykke nærmest byen, er begyndt at være oversvømmet, ligesom der har dannet sig store vandsamlinger ude på den tidligere eng op imod Bygaden.

Når man kører forbi, er der ofte store flokke af især måger, der formentlig her kan æde nogle af de regnorme og insekter, som har holdt til  i jorden, før vandet kom, og hvoraf mange sikkert har måttet lade livet, fordi de ikke nåede at slippe væk i tide.

Hensigten med Mads Kristoffersens dejlige foto var egentlig at illustrere resultatet af nogle måneders enorme regnmængder efter en tørkesommer. Men så blev jeg nysgerrig efter at få opklaret årsagen til det underlige navn, Slumpevej, der i litteraturen først er kendt i 1922.