Storken er faktisk på gæstevisit fra sit skånske reservat

Storken er faktisk på gæstevisit fra sit skånske reservat

SOSU-assistent Malene Witting Hansen fra Aakirkeby var hurtig på aftrækkeren, da hun ved Havrevænget i byens vestlige udkant observerede en stork, der spankulerede rundt på græsmarken.

Herover ses hendes billede af den flotte fugl, der forrmentlig har taget en lille udflugt fra sit reservat i Skåne, hvor et storkeprojekt har ført til at der er "opdrættet" en del af de flotte fugle, og det sker til tider, at en af dem tager en udflugt til Bornholm. 

SIDSTE: Efter at vi kunne bringe Malenes dejlige storkebillede her på siden har www.storkene.dk udsendt en pressemeddelelse, hvoraf fremgår, at storken i Aakirkeby er den første, der er kommet til Danmark i år, og at den kommer fra Spanien, Portugal eller måske Nordafrika i år. 

En storkeekspert,Jess Frederiksen kalder det opsigtsvækkende, at den første stork er landet på Bornholm, idet det normalt sker på Lolland eller i Sønderjylland.

ALLERSIDSTE: Vi her på AakirkebyPortalen skal naturligvis ikke hovere, da vi jo ikke er fugleeksperter. Men vores første antagelse, at det var en stork, der havde forvildet sig fra det skånske storkeprojet, viste sig at holde vand. Om den rødbenede og rød- og langnæbede gæst også knebrer på skånsk, skal vi ikke kunne udtale os om. For at ingen skal misforstå, skal vi lige forklare, hvad knebre betyder med et citat fra Naturhistorisk Museum: "Når hannen og hunnen begge er ankommet til ynglepladsen knebrer de til stadighed ved at bøje hovedet bagover og klapre med næbbet. Hannen og hunnen deles om udrugningen af æggene, og parret holder normalt sammen år efter år."
Malene Witting Hansens billede af den skånske stork på gæstevisit i Aakirkeby