Stor interesse for professionel hjælp til frivillighed

Stor interesse for professionel hjælp til frivillighed

Det Mobile Frivillighedskontor var forbi Aakirkeby torsdag eftermiddag, hvor de havde lånt Datastuens lokaler.

Hyggelig og livlig stemning rundt omkring spisebordet med kaffe og kager, hvor fem foreninger havde fundet frem til den åbne rådgivning gennem henvisning fra frivillighedskonsulent og medierne. 

Der kom også en kommunal medarbejder forbi, for at høre hvordan en gruppe frivillige på plejecenteret blev til en forening, og hvilke overvejelser der var i den sammenhæng? Lignende spørgsmål havde en repræsentant fra en landsdækkende forening der gerne ville oprette en lokalafdeling her på øen.

Lokalebehov i Rønne og frivillig strandrensning var andre emner der blev vendt og drejet. Hvordan får vi fat i flere frivillige og hvor kan vi søge midler til vores aktiviteter? Kan vi blive en Folkeoplysende forening og hvordan? En forening, der bare var lidt nysgerrig på hvad ’kontoret’ kunne byde på, endte med at give god sparring til nogle af de andre foreninger.

Det Mobile Frivillighedskontor emmede også denne dag af god energi og det er arrangørernes oplevelse at deltagerne fik noget med hjem.

På ’kontoret’ bliver de fremmødte rådgivet af formanden for Frivillig Forum Bornholm, FFB, Steffen Gerdes som har mange års erfaring indenfor foreningsarbejde og særlig viden omkring vores frivillighedsportal www.frivilligbornholm.dk, konsulent i kommunen Niels C. Andersen ligeledes med foreningserfaring og arbejdsmæssigt med puljeansøgning og stort indblik i kommunens organisering og historik. Frivillighedskonsulent Birgitte Eybye som til dagligt varetager opgaver internt og eksternt i kommunen omkring de frivillige aktiviteter, bl.a. administration af § 18 midler.

Det Mobile Frivillighedskontor bevæger sig i foråret 2019 rundt på øen. Næste gang er torsdag d7. marts i Svaneke kl. 15 til kl. 17.30 i Det gamle Rådhus, Storegade 24Dernæst torsdag d 4. april  i Allinge kl. 15 til kl. 17.30 i Kærnehuset, Kirkeplads 2. 

Viser det sig, at der er et behov for Det Mobile Frivillighedskontor er planen at fortsætte tilbuddet til efteråret. 


Der var så stor interesse, at man også måtte tage Datastuens køkken i brug med Steffen Gerdes for
bordenden. Herren til højre sover ikke, men bder er åbenbart trykket på fotografiapparatet i det splitsekund, 
han vippede med øjenene.