Septembers himmel er så blå

Septembers himmel er så blå

Søndag var en rigtig flot septemberdag med høj sol og flot vejr, og på den flotte blå himmel sås mange "luftveje" for fly, der passerede Bornholm - og så ikke et ord om CO2!

Vi fulgte N. Chr. Stangegårds anvisning: âga til Alminjs - men dog ikke med hesteforspand. (Se nr. 64 i Klippeøens sange).

Målet var denne gang Ekkodalen, men ikke ad Naturstyrelsens markerede vandreruter. I stedet gik vi syd om Klippely og fulgte den nyrenoverede vej langs dalens sydside. - Vejen skal måske bruges i forbindelse med det forestående naturopretningsprojekt af Vallensgårdsmose-området?

I en lysning viser Jægerhuset sig. 

I Finn Hansens  meget værdifulde bog På 367 ture i Bornholms Natur omtales huset under Vallensgårdsskov. Huset har tidligere været brugt som fodermesterhus og senest som jagthus for ejeren af Vallensgård.

http://www.367ture.dk/ture/almindingen-spraekkedale/vallensgaardsskov/ er der yderligere - og opdaterede - oplysninger:  

Huset har været benyttet af ejeren til Vallensgård i forbindelse med afvikling af jagt. I 2018 blev huset og den del af Ekkodalen, det ligger i, overdraget til Staten. 

Huset blev opført af den daværende ejer til Vallensgaard i 1918 og det skulle stå som et minde om den tidligere Vallensgaard, der var opført i 1777, men som blev revet ned igen i 1881.

Materialerne herfra blev overtaget af en Snedkermester Nygaard, der ved Præstedammen i Aakirkeby byggede en større bindingsværksejendom. 

I 1917 blev en del af denne bygning brudt ned igen og materialerne bragt tilbage til Vallensgård og benyttet til opførelsen af Jægerhuset.

Man siger, at stenene i Jægerhuset er munkesten, som skulle være hentet på Hammershus, medens egetømmeret altså er fra den gamle Vallensgård fra 1777.

- Sådan kan man også have udbytte af at "gå egne veje"!