Sådan, Aakirkeby!

Sådan, Aakirkeby!

Selv de mest optimistiske forventninger blev gjort til skamme, da over 100 fremmødte valgte at bruge deres fredag aften på borgermødet i Aakirkeby-Hallerne i dag. Temaet var byfornyelse i Aakirkeby, og Flemming og Karolina fra arkitektfirmaet Tredje Natur præsenterede deres ambitiøse bud på en helhedsplan for byen.

Arkitekternes bud på et fremtidigt miljø i Aakirkeby er udarbejdet i samarbejde med en lokal styregruppe og ud fra inputs fra en række borgermøder gennem et års tid. Den blev meget kort fortalt  præsenteret som en samling overordnede ideer til, hvordan bymidten kan bindes bedre sammen med faciliteterne i syd (bl.a. idrætsanlæg og naturområderne) samt nogle ideer til en bedre sammenhæng i bymidten. Debat- og spørgelysten var stor, og der var en positiv og konstruktiv stemning i mødelokalet. Mange konkrete behov og ideer kom på bordet, og ved mødets slutning kunne interesserede melde sig til arbejdsgrupper til det fortsatte arbejde. 

Materiale om planen vil senere blive gjort tilgængeligt på regionskommunens hjemmeside; du vil kunne finde link til materialet og en mere udførlig beskrivelse af planen på Aakirkeby.nu, når det sker.