Præst vender tilbage til Rosenkranskirken

Præst vender tilbage til Rosenkranskirken

Billedtekst: På Georg Müller flotte luftfoto af Rosenkranskirken er indsat portrætter af Daniel Nørgaard ti venste og Niels Engelbrecht til højre.

 

Pr. 1. januar i år er der sket et præsteskift i Rosenkranskirken, der tjener som kirke for alle katolikker på Bornholm, efter at man så sig nødsaget til at nedlægge kirken i Østergade i Rønne.

Monsignore Niels Engelbrecht vender tilbage som sognepræst til den katolske kirke i Gregersgade i Aakirkeby, hvor han afløser Daniel Nørgaard.

Nørgaard overtog oprindelig embedet som sognepræst for de bornholmske katolikker for nogle år siden efter netop Engelbrecht.

I en pressemeddelelse fra Rosenkranskirkens kontaktperson, John Krüger, hedder det:

Daniel Nørgaard har i længere tid haft meget travlt, fordi han også er sognepræst for den katolske domkirke i København og med to sogne, der ligger så langt fra hinanden har arbejdspresset været meget stort. Derfor har han bedt biskop Czelaw Kozon om at blive løst fra sine forpligtelser på Bornholm.

- Den katolske kirke er ked af at sige farvel til pastor Daniel Nørgaard, der har været en god og samvittighedsfuld sognepræst, og som også har arbejdet for det økumeniske arbejde på øen. Vi er også glade for at sige velkommen til Niels Engelbrecht, det er som at byde en gammel ven velkommen tilbage til menigheden, hedder det i Krügers pressemeddelelse.

Nogen kan måske være i tvivl om, hvad det økumeniske arbejdedækker over. Det forklares i få ord med være et tværkirkeligt samarbejde mellem bl.a.. den katolske kirke, gruppen af ortodokse og protestantiske kirker.

Vil man have en dybere forklaring, kan den fås på kristendom.dk

 

https://www.kristendom.dk/kristendom/de-ti-vigtigste-ting-vide-om-økumeni