Områdefornyelse: Borgermøde - deltag via din computer eller tablet! Alle pladser i hallen er reserverede!

Områdefornyelse: Borgermøde - deltag via din computer eller tablet! Alle pladser i hallen er reserverede!

 

På tirsdag den 11. maj kl. 18.30 er alle interesserede inviteret til borgermøde om kommende tiltag under områdefornyelse. Mødet foregår både digitalt og ved fremmøde i Aakirkeby Hallerne.

På mødet vil medarbejdere fra regionskommunen, konsulenter og repræsentanter fra foreningslivet fortælle om deres tanker for den fortsatte byudvikling i Aakirkeby. Præsentationerne er interaktive, så man løbende kan tilkendegive sin mening ved brug af sin smartphone. Til sidst vil der være mulighed for at stille spørgsmål og komme med input. Projektgruppen håber, at så mange bornholmere som muligt vil melde sig til mødet.

 

Styregruppen vil fremlægge den nye strategi for et helhedsgreb for byens videre udvikling. Strategien åbner for muligheden for at afvikle et bredt spektrum af projekter. Projekterne ligger indenfor temaerne ”natur og biodiversitet,” ”en by for alle generationer” og ”idræt og leg.”

 

Mugen Adler, der er projektleder og landskabsarkitekt i kommunens planafdeling, ser frem til mødet:

”Det er længe siden, vi har kunnet samle borgerne til en drøftelse af den videre udvikling. Der er flere interessante forslag til nye projekter og jeg glæder mig til at se, hvordan forslagene bliver taget imod. Jeg vil stærkt opfordre alle til at afsætte tid i kalenderen til dette vigtige møde.”

 

Efter præsentationen af mulige projekter bliver der lagt op til en åben dialog – og der bliver stillet ind på, hvad og hvordan, der skal arbejdes videre med ideerne.

Sådan tilmelder du dig borgermødet

For at deltage i borgermødet, skal du tilmelde dig ved at sende en mail til: mugen.adler@brk.dk, senest den 10. maj, kl 23. Venligst tilkendegiv, om du ønsker at deltage ved fremmøde eller digitalt over skype. Deltagelse ved fremmøde er efter først til mølle princippet, da der kun må være ca. 20 deltager, og kræver coronapas eller negativ test. Herefter vil man få tilsendt et link og en vejledning til at logge sig på mødet.

Om Områdefornyelse
Områdefornyelse er en femårig helhedsorienteret byudviklingsindsats, som bliver administreret og drevet af kommunen. Det overordnede formål er at understøtte en positiv udvikling i de lokale samfund, og sikre at det sker i samarbejde med byens borgere, erhvervsliv, foreninger og institutioner for at gøre byen mere attraktiv for bosætning og private investeringer. I styregruppen for områdefornyelse i Aakirkeby sidder repræsentanter for borgere, foreninger og erhvervslivet.

Områdefornyelsens finansiering deles mellem staten og kommunen. Der arbejdes desuden aktivt med fundraising og tiltrækning af investorer for at realisere visionerne i områdefornyelsen.


Yderligere information:

Mugen Adler, projektleder Områdefornyelse Aakirkeby

Mobil: 20 89 19 90.