Ny løsning for præsteembederne i Aaker-Pedersker pastorat

Ny løsning for præsteembederne i Aaker-Pedersker pastorat

I seneste referat fra Aaker-Pedersker sognes menighedsråd står under punktet Ændringer af præstestillingerne: Den ledige stilling som 50% sognepræst og 50% ansat ved skoletjenesten har biskoppen (red.: Skov-Jakobsen) ændret til 50% sognespræst og 50% diakonal præst. Birgit Friis har søgt og fået ansættelse i denne nye stilling, hvorefter stillingen som kirkebogsførende sognepræst er blevet ledig.

Menighedsrådsformand Kjeld Dale oplyser, at menighedsrådet glæder sig over udsigten til snart at få de 1½ præstestilling besat. Reelt er den nuværende kirkebogsførende sognepræst, Birgit Friis, allerede tiltrådt i den nye stilling pr. 1. september - men fortsætter funktionen i det nuværende embede til en ny præst er ansat.

Denne snørklede måde skyldes, at Kirkeministeriet ikke kan opslå embedet som kirkebogsførende sognepræst før stillingen er ledig....

Menighedsrådet arbejder på et stillingsopslag og håber, at den nye præst kan tiltræde senest 1.februar 2021. Inden da skal præstegården istandsættes, og der er allerede kontakt til en arkitekt, som skal forestå dette.

Der vil således gå op mod et halvt år inden Birgit Friis i praksis reducerer sin tjeneste i Aaker-Pedersker pastorat til 50% og begynder i halvtidsstillingen som diakonalpræst, og inden da skal der også laves en nærmere arbejdsbeskrivelse for denne.   

Foto: Mads Kristoffersen