Nu sker det: Linjer i landskabet åbner 16. maj

Nu sker det: Linjer i landskabet åbner 16. maj

Åbningen indledes med fest på Torvet i Aakirkeby torsdag d. 16. maj kl. 14 og bl.a. kan man hele eftermiddagen køre med en shuttlebus rundt på den længste (røde) rute med flere stop undervejs, så man kan stå på og af efter ønske.

Projektet er støttet af en række fonde og udarbejdet i et samarbejde med bl.a. NaturBornholm, Bornholms Regionskommune og Bornholms museum.

Der er gjort rigtig meget ud af et godt informationssystem. En app. Linjer i Landskabet kan downloades, så man kan blive vejledt og orienteret undervejs, og et nyt bykort for Aakirkeby indeholder også et kort med oversigt og beskrivelser, og det er et væsentligt element til at give overblik over de tre forskellige stiforløb. 

Bykortet er gratis og kan f.eks. hentes i Turistinformationen hos SPAR eller på NaturBornholm.

Udsnit af kortet, som også har tekster og billeder af alle punkter på ruten.

Mere detaljeret beskrivelse af stisystemet og informationstavler følger senere.