Nu bli'r Pærsker & Aakirkeby oplyst om natten - allerede fra i år

Nu bli'r Pærsker & Aakirkeby oplyst om natten - allerede fra i år

Billedtekst: Sådan ser de intelligent lysarmaturer ud. Dette er fotograferet i Lobbæk af Mads Kristoffersen

I følge Bornholms Tidendes web-nyheder vil der blive genindført natbelysning i 13 byer i år. Det skal op på Kommunalbestyrelsens møde i aften som punkt nummer syv. Og blandt de tre byer er Aakirkeby og Pedersker (inkl. Sømarken).

Af kommunalbestyrelsens punkt 7 på dagsordenen skal nedenstående til behandling og formentlig godkendelse:

“Med iværksættelse af den nye LED belysningsteknologi, herunder central styring af anlægget med intelligent styring indbygget i samtlige armaturer, vil der nu være mulighed for at genindføre nattænding, idet nuværende tænd/sluk ure og fotoceller i 220 styreskabe kan gøres overflødig, såfremt nattænding genindføres. Nattændingen vil være udgiftsneutral idet øget elforbrug vil svare til den besparelse der kan opnås ved nedlæggelse af eksisterende system.”

Den nyansatte kommunaldirektør Johannes Nielsen indstiller til kommuanlbstyrelsen, at man godkender forslaget.

I forvejen er der indført natbelysning i Lobbæk og Nylars, og i løbet af de kommende godt to år, vil resten af Bornholm komme med.

Rønne må i denne sag vente formentlig til en gang til næste år, hedder det i Bornholms Tidende.

Hvis man har lyst til at følge behandlingen af dette og de øvrige punkter på dagsordenen, er man velkommen i byrådssalen på det gamle rådhus i Rønne, Landemærket 26,  fra kl. 17.45 i aften, eller man kan følge behandlingen på TV2/Bornholm.