Midtbornholms fem møller i gode hænder

Midtbornholms fem møller i gode hænder

Her på Midtbornholm er der fem møller, hvis fremtid nu synes at være sikret, efter at flere af dem har set miserable ud i årevis. Det er glædeligt, at nye ejere af tre af dem har fået nye ejere, der ønsker at bevare de smukke bygninger. Og de to sidste passes og plejes af andre på forbilledlig vis.

For et par år siden fik Limensgade Mølle af nye ejere sat hat og vinger på og blev malet fin hvid.

For ikke så længe siden kom turen til Saxebro Mølle, som Ole Almeborg har købt. Nu ser den også rigtig fin ud, hvad der fremgår af billedet herover. Yderligere bliver udlængerne genopført med bindingsværk og stråtag, og det gamle bageri skal vist også renoveres.

Myrager Mølle øst for Aakirkeby blev nylig købt af et ungt par, der har i sinde også at sætte den i fin stand.

Endelig er der her på Midtbornholm Kirkemøllen i Pedersker, som en forening i mange år har holdt pænt vedligeholdt.

Her i området har man også den fredede Egeby Stubmølle, som vistnok vedligeholdes af fredningsmyndighederne.