Med på en kigger

Med på en kigger

Rico´s TV-inspektion fra Holbæk ses i øjeblikket i gadebilledet i Aakirkeby, hvor de med fjernstyret kameraudstyr inspicerer og filmer alle hoved- og stikledninger i kloaksystemet.

De mange gamle rørledninger - hvoraf meget er de oprindelige cementrør - er nogle steder repareret eller omlagt, ligesom der er føjet nye stikledninger til, så der også ses både glaserede rør samt de moderne PVC-rør, som nu bruges ved alle installationer. 

Alt dette optages og dokumenteres med det avancerede udstyr, så man får en præcis registrering af f.eks. brud eller sætningsskader på rørsystemet. Samtidig bliver forhindringer i form af cement, tjære eller andet tætningsmateriale mellem rørene samt indtrængende trærødder fjernet, så der bliver bedst muligt gennemløb.

Når dette arbejde er afsluttet, analyseres materialet og der gøres klar til næste opgave, som er strømpeforing de steder, hvor der er skader eller utætheder på rørene. Det er en avanceret teknik, hvor røret repareres indefra ved foring med en særlig strømpe/pose, som hærdes og fæstner sig i det bestående rør. En effektiv proces, som ikke blot er hurtigere, men også er billigere, fordi der ikke skal graves op.