KV-21 -  Bornholmske Stemmer i Aakirkebyhallerne

KV-21 - Bornholmske Stemmer i Aakirkebyhallerne

Bornholms Stemmer skydes igang kl. 11.00 og slutter kl. 17.00. Se nedenstående program.