Kranie og knogler stopper renovering af Aa Kirkes velfærdsbygning

Kranie og knogler stopper renovering af Aa Kirkes velfærdsbygning

Der er vel egentlig ikke noget at sige til, at der findes knoglerester og kranier, hvis man graver i jorden på en kirkegård,.

Det var lige, hvad der skete, da håndværkerne var i gang med at grave i det, der skal blive til Aa Kirkes nye velfærdsbygning. Det er den østlige kampestensbygniing bag kirken ved udgangen til pladsen ved det gamle kommunekontor.

Under gravearbejde inde i bygningen fandt man knogler og et kranium, og der gik bud til Nationalmuseet, som gav besked på at stoppe arbejdet, indtil sagen er nærmere belyst.

Om der er tale om en glemt begravelse eller der ligger noget andet bag, ved vi ikke, men undersøger sagen. Vi har derfor sendt en mail til den tilsynsførende arkitekt, Anders Møller, Årsdale, for at svar på spørgsmålene.

Da der har været mange spændende historiske begivenheder i Aa Kirke tilbage i Middelalderen kan der måske også være tale om en glemt grav med en kendt person fra datiden! Hvem ved?

SIDSTE: Christian Weinreich, der er menighedsrådets tilsynsførende med byggeriet meddeler, at man har fundet det meste af et skelet. Derefter henvendte man sig, som bestemmelserne siger, til Bornholms Museum, som meddelte at når sådan et fund, er indenfor kirkegårdsmuren, så skal man henvende sig til Nationalmuset. Hvilket skete, og arbejdet blev indstillet. Der kommer på tirsdag en mand fra Nationalmuseet og ser nærmere på skelettet, og indtil er arbejdet nødsaget til at ligge stille.