Kommune-administration på Snorrebakken droppet - Aakirkeby har løsningen

Kommune-administration på Snorrebakken droppet - Aakirkeby har løsningen

Luftfoto: På Georg Müllers luftfoto her ses det gamle kommunekontor med det problematiske flade tag. Her sikres kontorerne i stueplanet ved at man bygger et par etager ovenpå. I den hvide bygning ud mod Ravnsgade, hvor der tidligere har været skole, indrettes reception, personalefaciliteter og lignende.

Med eneret for den nye AakirkebyPortal kan det i dag afsløres, at den kommunale administration på den gamle Knudsker Skole på toppen af Snorrebakken med udsigt over Rønne by og havn er en død sild.

Der har i de seneste dage her op til 1. april vist sig at være så mange problemer forbundet med etablering af kontorfaciliteter på den gamle Knudsker-adresse, at kommunalbestyrelsen på et hemmeligt indkaldt ekstraordinært møde i aftes i enighed har besluttet at droppe disse tanker og i stedet bruge millionerne på en helt ny adresse, nemlig Ravnsgade i Aakirkeby, der har det tilfælles med de nu opgivne planer, at der også tidligere har været folkeskole her. Det ligger godt nok mange år tilbage.

Siden Aaker Skole blev forladt, blev den anvendt til kommunale administrationskontorer sammen med en bygning mellem Ravnsgade og Aa Kirke, hvor den nye Aakirkeby Kommune efter kommunesammenlægningen i 1970 besluttede at opføre et kommunekontor i én etage.

Byggeriet har ikke været særlig godt vedligeholdt, og der har været flere problemer med et utæt tag, der mens det fungerede som Røde Kors asylcenter også indbragte mange klager til kommunen.

Problemet med det utætte tag løser man ganske enkelt ved at bygge to etager ovenpå og med almindeligt skråt og afvalmet tegltag over den tredje etage, skulle der være sikret tørre kontorfaciliteter på alle etager. Den tredje etage indrettes ikke i første omgang, men reserveres til kommende udvidelser af kontorfaciliteterne for den kommunale administration.

Løser håndværkernes bekymringer
Der har i den seneste tid været en del spekulationer blandt håndværksmestre på øen om kommende lediggang for håndværksfagene, fordi der ikke rigtig er nogle større offenlige byggeprojekter i gang eller på bedding.

Derfor har der været kontakt med et til lejligheden opstået konsortium, bestående at en stribe håndværksvirksomheder, som er villige til at udføre arbejdet med opførelsen af de nye etager ovenpå det gamle kommunekontor på rekordtid og til en endnu hemmeligholdt opførelsessum, der i den grad kan konkurrere med, hvad det ville have kostet at indrette den gamle Knudsker Skole til formålet.

 

  • Og det allerbedste af det hele, forlyder det fra en hemmelig kilde fra det ligeså hemmelige og lukkede kommunalbestyrelsesmøde, er, at byggeriet er lovet at kunne stå klar til indflytning og ibrugtagning straks efter sommerferien i år.

P-problermet løses hen ad vejen - og Aakirkeby får bybus
Det eneste problem der tilbagestår er spørgsmålet om parkeringspladser. Men dels indviedes jo i fjor en helt ny parkeringsplads i forbindelse med Dams Gård, også kaldet Spargården, dels vil man løbende  - med model fra Campus-byggeriet - finde løsninger hen ad vejen, så de mange medarbejdere på det nye kommunekontor efterhånden kan finde  parkeringspladser i periferien af Aakirkeby.

Det vil medføre, at et gammelt ønske blandt aakirkebyborgerne kan opfyldes. nemlig indførelse af en bybus, der kører fra parkeringsplads til parkeringsplads og dermed endvidere til det nye kommunekontor. Ravnsgade skal derfor ensrettes, således at der er mulighed for at busserne kan holde i den ene side for at afsætte de ansatte og besøgende på kommunekontoret, mens trafikken kan snegle sig af sted i den anden side, bl.a. på vej ned til Hans Rømer Skolen. Samtidig vil et andet påtrængende problem blive løst, nemlig en mulighed for at skolebusser kan holde i Ravnsgade og afsætte eller optage skolens elever, der dermed får den sikrest tænkelig skolevej.

Handelslivet vil igen blomstre
I Aakirkeby har der i nogen tid været ønske om at binde de forskellige bydele sammen, og det vil ske ved indførelse af den nye bybustrafik, og dem der bor i de yderste kvarterer og ikke selv har motorkøretøj, vil således få lettere ved at handle ind i centrum, der ventes at komme til at blomstre i takt med at de nye kommunale kontorer bemandes.