Klar til nye patienter hos Aakirkeby-lægerne

Klar til nye patienter hos Aakirkeby-lægerne

Lægehuset åbnede 21/1-19 for 100 nye patienter, skriver lægerne på deres hjemmesiude (www.aakirkebylægerne.dk)

Tilmelding efter “først til mølle princippet”.

Det vil IKKE være muligt at vælge en specifik læge. Man får tildelt den, som aktuelt har ledig kapacitet. Der kan ikke fraviges herfra.

Alle ansøgninger elektronisk på: https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Sygesikring-og-laegevalg/Valg-af-laege

Bemærk at lægehuset ikke udskriver medicinsk cannabis, T3 samt at alle patienter i behandling med afhængighedsskabende lægemidler aftrappes efter vurdering.