Huset med den historiske eg ved det gamle kommunekontor sat til salg

Huset med den historiske eg ved det gamle kommunekontor sat til salg

Af Henning Kiilerich

Endnu en ejendom nær Torvet til salg: BRK har de seneste måneder solgt Jernbanegade 7 og 9, ligesom hjørneejendommen, Jernbanegade 11 er blevet solgt, og nu har BRK sat Ravnsgade 3 til salg hos REALmæglerne, så den fjerde ejendom i dette kompleks er udbudt.

Bygningen var oprindelig lærerbolig, men i Aakirkeby Kommunes tid rummede den dels dagplejeformidlingen, delspersonalekantine. Sidstnævnte funktion fortsatte til dette lokalkontor for BRK blev nedlagt. Senere havde datastuen en periode sin adresse her.

Interessant for ejendommen er, at den (historiske) kvindeeg, som Conny Ogarech skrev om forleden, står på grunden og tæt op mod skel til Jernbanegade 9. Hvordan denne mere end 100 år gamle eg sikres en fremtid, foreligger der på nuværende tidspunkt intet om. Egen blev plantet i 1915 som påskønnelse af, at der netop det år blev indført kvindelig valgret til Folketinget.