Hovedmændene bag Linjer i Landskabet hædret med AakirkebyPrisen 2019

Hovedmændene bag Linjer i Landskabet hædret med AakirkebyPrisen 2019

Peter Haase til venstre modtag prisen både på egne og Bjarne Westerdahls vegne, overrakt og begrundet af Niels Lohmann. Foto: Kim Bak

 

Efter indstilling fra Aakirkeby Borgerforening er Aakirkebyprisen 2019 blevet tildelt Peter Haase, direktør for Natur Bornholm, Bjarne Westerdahl, formand for NaturBornholms bestyrelse

Uddelingen skete ved LateNight i på Torvet i aftes og blev begrundet af Niels Lohmann:

Realdania udskrev tilbage i 2013 en konkurrence, som blev kaldt Linjer i Landskabet.

Det indebar, at man lokalt skulle lave en indledende beskrivelse af et egnet projekt.

Efterfølgende ville man, hvis projektet nød fremme, få kr. 200.000,00 til at udvikle projektet med professionel hjælp.

Projektet omkring Aakirkeby fik, som et af de udpegede, disse midler til at arbejde videre med.

Hvis dette bearbejdede projekt blev udvalgt, ville man få et større millionbeløb til at udføre de nødvendige arbejder.

Selvom der blev udarbejdet et flot projekt lykkedes det imidlertid ikke.

Imidlertid havde 2 andre fonde lagt mærke til projektet, nemlig NORDEA-fonden og Mærsk-fonden.

Ved ihærdigt arbejde fra Peter og Bjarne lykkedes det at få midler fra disse til projektet, og nu er det stort set foldet ud.

Dette er imidlertid kun sket med baggrund i en kæmpeindsats fra dem begge.

Indledningsvis ved at inddrage berørte lodsejere og sikre sig adgang til aktuelle stiarealer. Efterfølgende er Regionskommunen også inddraget.

Dette var et ønske fra fondene.

Dernæst ved at stå for en kæmpeopgave i forbindelse med projektet. Det være sig udarbejdelse af diverse informationsmaterialer i form af foldere, skilte, vejvisning lydfiler samt bænke og borde.

Her skal det nævnes, at byområdet hele tiden har været inddraget og således indgår som en vigtig del af projektet. Her er især tale om Torvet og kirken.

Uden de to herrers dedikerede indsats ville Linjer i Landskabet sandsynligvis aldrig været blevet til noget.

Et projekt der allerede nu, kort tid efter indvielsen, nyder megen positiv omtale.

Når Aakirkeby Borgerforening vælger at indstille både Bjarne og Peter, skyldes det, at der gennem hele projektet har været tale om et parløb, hvor hver enkelt med sine særlige styrker har været med til at fremme resultatet.

Det ville derfor være urimeligt at foretrække den ene frem for den anden.Vi håber således, dels at komitéen finder Peter og Bjarne egnede til at modtage prisen, samt at det bliver muligt at belønne dem samtidig.