Gratis kirkebil til  Pedersker mens Aa Kirke restaureres

Gratis kirkebil til  Pedersker mens Aa Kirke restaureres

Billedtekst: John Skovgaard Pedersen og hans minibus, der siden en gang i efteråret også har fungeret som kirkebil for Pederskers og Aakers menigheder.

På menighedsrådsmødet for Pedersker og Aaker Sogne forleden var der fremsat forslag om, at kørsel med kirkebil til gudstjenester i Pedersker, mens Aa Kirke restaureres, skal være gratis. Det godkendte menighedsrådet.

Samtidig vedtoges det, at kirkebil derefter til både Pedersker og Aakirkeby koster 20 kr. pr. person hver vej, og kun til gudstjenester kl. 10.30.

Aa Kirke ventes taget i brug igen til påske.