Forslag: Skovrejsning ved Kannikeskoven

Forslag: Skovrejsning ved Kannikeskoven

Skal der være udendørs motionsredskaber, naturlegeplads eller redekasser til ugler? Send dine kommentarer hurtigst muligt til Mugen Adler fra Bornholms Regionskommune på mugen.adler@brk.dk eller til  Aakirkeby Borgerforenings tovholder Anne Marie Lundsager (Grøn Arbejdsgruppe) hpp.aml@gmail.com,  

Læs styregruppens opfordring og brug dette link for at nedhente hele oplægget som PDF-fil:

 https://www.facebook.com/download/2914351625509485/H%C3%B8ring%20om%20skovrejsning%20i%20Aakirkeby.pdf?av=1398399290&eav=AfZMHtH3l3Y5JPb4INQXQCABBlPQQf_TndFLuhrZ3buw2-xkYTLf6zVPVpvD7qjtEPY&hash=AcpLmpVPnTN5R3a_oz4&__cft__[0]=AZWSARvBO6E6X8jmBxwvMB2JasItwWqAXi2ZS718o7OyuParlmUUKE_WwMxvS1KMcu7AqoICsRTW1ukFacdPqVDfCQdYDZwGIyWSo6L7ry27symYAGo327nbkIriqgF-AK5pk_8UUCNY69yVk8tkvpRBhl6Z0zx173UFecXtJYKCxAY6azKxHNLguMY3V-3y8p8-IxV2RAb3xuYFweAqJNTN&__tn__=H-R

I forbindelse med områdefornyelse, har vi en enestående mulighed for at skabe forbedrede vilkår for natur, biodiversitet og rekreativ udfoldelse på kommunens arealer vest for Kannikeskoven. Projektet tilgodeser flere af områdefornyelsens prioriterede indsatsområder og muliggør konkrete projekter, som byens borgere har foreslået.

Der har bl.a. været ønsker om et hundeluftningsområde med et varieret indhold, træningsstier i naturen og en mere bynær natur med et rigt indhold af dyre- og planteliv. Disse ønsker kan realiseres i skovrejsningsprojektet, som også vil skabe mere værdi for boligområderne. Og ikke mindst, i løbet af det sidste år, har vi især oplevet, hvor stor en værdi, natur har for vores velbefindende.

En bynær skov kan indeholde mange elementer:

- Et lavt og lægivende skovbryn med f.x. blomstrende nødde- og frugtbuske og fuglesang

- En variation af træarter, som giver oplevelser året rundt med blomstring, høstfarver og træets silhuet

- Våde partier og vandhuller, hvor man kan opleve haletudser, frøer og guldsmede

- Enge med blomster, der gerne må plukkes

- Træer at klatre i og krat, hvor der kan bygges hule

- Hundeskov og afmærkede stier

Og selvfølgelig skal skoven indrettes med hensyn til de mangeartede interesser, der er i området.

Det forventes således at blive en bynær skov med vægt på borgere og biodiversitet. Den nærmere indretning af skoven bliver udformet i en proces med høj vægt på borgerinddragelse.

I første omgang er det vigtigst at afklare om man i Åkirkeby støtter et skovrejsningsprojekt.

Styregruppen for områdefornyelse i Aakirkeby har brug for at høre, hvad du mener. Send derfor gerne en mail til Mugen Adler med evt. spørgsmål og input, senest den 13. april: mugen.adler@brk.dk