Første spadestik til fornyelse af Aakirkeby bliver taget i begyndelsen af det nye år

Første spadestik til fornyelse af Aakirkeby bliver taget i begyndelsen af det nye år

Ifølge en pressemeddelelse udsendt af Styregruppen og Bornholms Regionskommune kan borgerne i Aakirkeby se frem til synlige ændringer i byen. Byens torv vil i begyndelsen af det kommende år bliver omformet til Naturtorvet, som har været et af ønskerne i forbindelse med områdefornyelsen. Med Naturtorvet ønsker man at trække naturen ind i byen og tilføje nye kvaliteter til byrummet i Aakirkeby ved at skabe nye opholds- og legemuligheder og mødesteder, som afspejler naturen.

”Med naturelementer flyttet ind på byens torv, vil vi binde naturen og byen bedre sammen. Elementerne er direkte inspireret af Klintebakken, som ligger i nærheden og er et af Bornholms mest interessante geologiske områder,” fortæller projektleder og landskabsarkitekt, Mugen Hilary Sue Adler. 

I maj måned i år blev en større helhedsplan for områdefornyelsen i Aakirkeby præsenteret af tegnestuen Tredje Natur ved et offentligt møde. Naturtorvet er første del i helhedsplanen, som der er blevet arbejdet med siden præsentationen i maj. Sammen med en lokal arbejdsgruppe af borgere og repræsentanter fra erhvervslivet har projektlederen været med ind over den konkrete udformning af denne del.

Når anlægningen af Naturtorvet på Aakirkeby Torv begynder i starten af 2020, vil der samtidig blive sat gang i en renovering af vikingehytten i Sdr. Byskov, hvilket også sker som led i områdefornyelsen.

 

 

Projektet på Aakirkeby Torv er første etape af etableringen af helhedsplanen og kan forklares i tre overordnede principper:

-Med en geologisk fortælling og naturelementer direkte inspireret af Klintebakken, flyttet ind på byens torv, vil projektet binde naturen og byen bedre sammen i folks bevidsthed.
 
-En nervebane introduceres som en markeret linje i fladen, der vil - sammen med tidspæle - guide besøgende mellem byen og naturen.
 
-Naturelementerne på torvet og en strategi for en eksisterende møblering vil opfordre til udforskning, leg og ophold, og sikre en lokal forankring.