Det drejer  sig om at forene bridgespil med hygge

Det drejer sig om at forene bridgespil med hygge

Billedtekst: Billedet øverst viser Seen Thomsen i gang med at undervise de nye og kommende bridgespillere

Foto: Mads Kristoffersen
Man kan møde fuldstændig forudsætningsløs op og i løbet af fire måneder få et indblik i, hvad bridge-spillet indebærer. Og de fleste bliver så glade for det, at bridgen nærmest er vanedannede, og de kommer igen år efter år.

Sådan siger Steen Thomsen,  næstformand i Ældresagen og underviser gennem 8-10 år på Ældresagens bridgekursus, der i sin tid startede på biblioteket i Aakirkeby, men nu er flyttet til Bornholms Folkehøjskoles hyggelige spisesal..

- Vi lægger meget vægt på, at det skal være hyggeligt og at man skal kunne snakke sammen i de 3 ½ time, vi er sammen hver torsdag eftermiddag kl. 13.30.

- Og i modsætning til i bridgeklubber så har vi ikke pligt til selv skaffe afløser, hvis man bliver forhindret.

Ny rekord: 72 deltagere i år
I denne sæson startede 60 mere eller mindre rutinerede spillere og 12, der er til undervisning. Det er de fire første måneder, hvorefter de bliver sat til at spille ligesom de øvrige deltagere.

Der er ikke aldersgrænse opefter for at deltage, dog skal man være fyldt 18 år, idet man skal være medlem af Ældresagen for at deltage her.

Der har gennem årene været deltagere på undervisningsholdet, der var midt i 80’ erne.

Ældresagens bridgehold blev startet af Steen Thomsen for 8-10 år siden, første år var 13 rutinerede og fem begyndere, så der er sket en voldsom udvikling siden. Og deltagerantallet i år er ny rekord. Steen kan godt forudse, at  kommer der endnu flere til næste sæson, kan der blive pladsproblemer på højskolen. Dog ser han det som en positiv udfordring, der nok skal finde en løsning.


Der er fuldt optaget ved alle borde i den hyggelige spisesal på Bornholms Folkehøjskole

Man kan deltage på undervisningsholdet uden nogen form for forudsætninger, men Steen Thomsen kan godt mærke, når der kommer  whistspillere. De har både fornemmelse for kortene og for at spille dem, men mangler naturligvis indsigt i meldingerne, men det sørger Steen Thomsen for at putte ind i hovederne i løbet af de fire måneder.

 

Væsentligste formål: at hygge sammen
At lære at melde, og dermed at udveksle oplysninger med sin makker om kortene, sker på undervisningsholdet, hvor man lærer en række meldinger og deres betydning (konventioner).

Dog begrænses denne undervisning i et vist omfang, da det er vigtigt at komme i gang med at spille, og opleve glæden herved.

Man bliver ikke straffet, hvis man under spillet begår fejl. I princippet er der heller ikke noget med, at man kan tilkalde turneringsleder, der herefter ”straffer” efter gældende regler. 

Her findes en mindelig løsning, så resultatet bliver rimeligt.

- Det væsentligste formål er, at vi har nogle hyggelige timer sammen, siger Steen Thomsen

En af fordelene ved bridge, hvor der er flere end fire spillere er, at selv om man får dårlige kort, så kan man godt score mange point, hvis man er dygtig til at udnytte værdierne i de dårlige kort bedre end det sker med samme kort ved andre borde.


En god åbningshånd med 16 point.

Egen resultatside på nettet
I begyndelsen var Steen Thomsen alene om alle de praktiske ting i forbindelse med afvikling af kurset/bridge-eftermiddagene. Men han er blevet aflastet af nogle af de trofaste deltagere, der bl.a. har overtaget bordopsætning, fordeling af spillemapper og meldekasser. Ja, selv opgørelsen af regnskaber varetages nu på bedste vis af frivillige bridgespillere.

Når eftermiddagene er afsluttet og regnskaberne opgjort, bliver resultaterne lagt på hjemmesiden, der torsdag aften bliver flittigt besøgt af spillerne, for at se dagens opnåede resultat.

Det koster 250 kroner for de seks måneder.

Herudover er det en forudsætning, at man medlem af Ældresagen.