Den omfattende renovering af Aa Kirke nærmer sig sin afslutning

Den omfattende renovering af Aa Kirke nærmer sig sin afslutning

Af Henning Kiilerich - Foto: Mads Kristoffersen

Kirken er kalket og malet og trægulvet afslebet, så der mangler lige den sidste overfladebehandling inden lamper kan monteres og de nymalede kirkebænke kan flyttes tilbage. Orglet skal også "pakkes ud" og tjekkes af en orgelstemmer.

Bænkene står endnu i "malervækstedet" = det tidligere kommunekontor i Ravnsgade, som senest var flygtningecenter, som regionskommunen velvilligt har stillet til rådighed.

Planen er nu, at kirken kan tages i brug igen fra skærtorsdag.

Sideløbende med dette går man nu i gang med at nedgrave fjernvarmeledning fra den kommende velfærdsbygning og frem til kirken, idet kirkens varmluftanlæg skal opvarmes ved fjernvarme i stedet for det oliefyr, som efterhånden trænger til udskiftning.