Bornholm: Verdens mindste travbane er Danmarks fjerdestørste

Bornholm: Verdens mindste travbane er Danmarks fjerdestørste

Billedtekst: Travbanen i Hareløkkerne er Verdens mindste. Her er den set fra luften. Foto: Georg Müller

Ordinær generalforsamling 22. marts 2019

Vi mindede Poul Christian Mikkelsen (PC)
Velkommen til nye medlemmer: Claus & Belinda Tranberg, Bjarne Hansen, Thomas Olsen, Hanne Lov Kofoed, Juul Madsen og Rolf Laugesen

 1. Valg af dirigent: Mogens Rotvit valgt til dirigent, Referent: Thea Kragskov

Stemmetællere:  Jens A. Pedersen og Jon-Erik Mortensen
40 medlemmer mødt heraf 37 stemmeberettiget.

 1. Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde beretning for medlemmerne. 

Rolf Laugesen: udviklingspulje 320.000 kr., er der nogen investeringskrav for hvad de skal bruges til?

Svar: Det er til de 4 udviklingspuljer og dermed driften.

Stefan Lind-Holm: De store travbaner har flere stemmer end de små travbaner. I hans optik er Bornholm Danmarks 4. største travbane. Charlottenlund, Århus og Odense er større.

Beretningen godkendt med applaus.

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Kassereren fremlagde regnskabet.

Bjarne Hansen: salg af annoncer – det er ikke et ret højt beløb. Ca. 8000 kr. pr. blad. Kan man ikke forvente mere?

Charlotte Berg svarede Pt. kun 10 programmer med annoncer i. Der er mulighed for udvikling.

 1. Fastlæggelse af optagelsesgebyr og kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret 0 kr. i optagelsesgebyr og 300 kr. i kontingent. Forsamlingen vedtog uden bemærkninger

 1. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

Kassereren fremlagde budget for 2019.

Rolf Laugesen: Havde kommentarer omkring banespilsprovision og udviklingen i denne. Ser det som en udfordring for baner med stor baneomsætning, som Bornholm har. Udviklingspuljen for 3 år, hvordan kommer det tilskud til at udvikle sig?

Svar formand Egon Jensen: der er indgået en 3-årig aftale om udviklingspulje. 320.000 kr. i 2019, stiger med et par procent årligt. Stort set det samme i de 3 år, dog er det positive at vi kender beløbets størrelse i de 3 år. De 4 punkter for udviklingspuljen er fast i de 3 år.

Svar Charlotte Berg: Vi bliver hårdt ramt den dag der er fuld mobildækning inde på banen.

Rolf Laugesen: Forslag alle baner skal have provision af mobilt spil på banerne via Ip-adresse.

Svar Egon Jensen: vi kan ikke gå imod den teknologiske udvikling om hvordan folk spiller. En fordel er at når man ikke spiller på banerne, så er det ikke så omkostnings tungt. Vi skal vise god sport så vi også er berettelige til gode præmier.  En anden fordelings politik af tilskudsmidler er derfor vigtig i fremtiden og det vil vi arbejder for. Vi skal følge med i den teknologiske udvikling.

Bjarne Hansen: Problemer er vel at vi har problemer med at få danskerne til at spille? Svenskerne spiller til den danske bane. Det er danskerne vi skal ramme.

Svar Egon: Det er korrekt. Derfor ser ATG en mulighed at gå ind i det danske spil, når man ser hvor lidt der bliver spillet. Vi skal være bedre til at markedsfører i Danmark. 

 1. Behandling af indkomne forslag

                  Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Formanden Egon Jensen fremlagde motivering af vedtægtsændringer.

Forslag til øvrige vedtægtsændringer, som dog ikke kan behandles her, men foreslås indsendt til behandling næste år.

Vedtægtsændringerne blev vedtaget. Ingen stemte imod.

 1. Valg af bestyrelse for 2 år

Carsten Scheibye modtog ikke genvalg og takkede forsamlingen.

Bestyrelsen forslår genvalg af Charlotte Petersen og som nyt medlem Henrik Ipsen 

Henrik Ipsen var ikke til stede, men havde afgivet skriftligt tilsagn. 

Begge blev valgt uden modkandidater.

 1. Valg af suppleant til bestyrelsens for 1 år

Bestyrelsen forslog Henrik Jensen, da Henrik Ipsen er valgt til bestyrelsen og derfor ikke valgt som suppleant.

Henrik Jensen er valgt som suppleant.

 1. Valg af revisor 

Bestyrelsen forslog genvalg af Rønne Revision.

Rønne Revision er genvalgt

 1. Forelæggelse af sæsonplan 2019

Driftsleder Charlotte Berg orienterede om ændring af propositioner Der fremover vil komme for flere måneder, så det bliver nemmere at planlægge hestenes sæson.

Nye events, løbsserier og præmiesummer.

Unghesteserien er afskaffet. I stedet vil begynderløb have 8.000 kr. i præmiesum. 

Carl Edv. Mogensen støtter med yderligere midler og Calles Cup får i år en præmiesum på 63.500 kr. med 30.000 kr. til vinderen.  

Trav er ikke længere kun travløb, men det skal være en oplevelse. Derfor håber vi på opbakning fra trænere og kuske til de events der kommer. 

DM for amatører:  Her er der også højere præmier til hesteejerne og vi håber der bakkes op. Der er udskrevet 8 løb med 12.000 kr. i præmiesum i hver. Vi har også havemarked denne dag. En masse at opleve denne dag for besøgende. 

Nyt Fast Track univers, vi skal ikke lave kuskekommentarer længere. Den lokale mand er Kim Hansen.  Bak ham op så han kan levere godt materiale. Jo bedre service vi kan give – jo flere vil spille til vores bane. 

Travskoledage – 4 dage hvor der skal ske andre ting. Der skal være ponyløb, prøveløb samt den 10.8 også Åben Stald i samarbejde med Hesteejerforening og Ponyklub.. 

 

 1.  Eventuelt
  Charlotte Petersen vil takke for valget. Hun synes det er spændende af det rent organisatoriske. Dansk Ponyvæddeløbs forening er blevet nedlagt og er blevet en underafdeling af DTC. Aktivitetsudvalget er blevet lidt småt, derfor opfordrer hun til at blive en del af aktivitetsudvalget. Vi modtager gerne nye ideer og aktiviteter.

Jørgen Petersen vil gerne rose travselskabet for anlægning af træningsbanen. Den er helt fantastisk og især ændring af blødere sving. Den er faldet godt ud. En god succes at vi har fået en banemand man kan snakke med. Ser gerne at skulle lave en brugerbetaling ved brug af banen. Kunne anmode i februar-marts med lys på banen fra 15-17 om aftenen. Godt arbejde med banen.

Svar Egon Jensen: Vi hører mange der er tilfredse. Vi har et samarbejde hele tiden med Naturstyrelsen, som vi synes fungerer rigtig godt. Vi har prøvet at få lov til det med lys, men pt- er det nej.

Kenn Erik Bech: Har læst man vil skærpe krav til banerne. 

Svar Egon Jensen: Vi er i gang med en selvevaluering, som er hvordan vores forhold er nu og det er helt sikkert at der sker mange ændringer, tilkørselsforhold, staldområde osv. Et punkt vi er meget opmærksomme på. Nogen af de fælles nordiske regler. Kan ikke sige hvad der sker præcist, men der sker ændringer.

Stig Rasmussen: mht. gebyr for brug af træningsbanen. Dette er der mange hesteejere der vil være utilfredse med. 

Svar Egon Jensen: det er drøftet omkring udgifter til træningsbanen. Det er ikke bare lige at løse. En af grundene til ikke at komme med nogen forslag er pga. drøftelser omkring baneomlægning. Så kommer vi ikke udenom at det kommer til at koste, da pengene ikke bare kommer udefra. 

Formanden takkede forsamlingen for en god generalforsamling. Tak til Carsten for samarbejdet i bestyrelsen.